กิจกรรมวันครู 2565


สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาอำเภอบุณฑริก าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอบุณฑริก ได้กำหนดการจัดงานวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญ และกำลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ อดทน และเป็นแบบอย่างที่ดี สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบุณฑริก จึงได้จัดงานดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคมพ.ศ 2566 เวลา 8 ต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานในพิธี

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม