พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. บริเวณ หน้าเสาธง โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

คลิกเพื่อชมอัลบัม