มอบเกียรติบัตรการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค/ระดับชาติ

คลิกเพื่อชมอัลบัมภาพ