IMAGE การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2
วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 ก.พ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ   Read More...
IMAGE กีฬาภายในประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2560
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่11-12 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีโดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. เชาวลิต ขัมภรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2559
วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2559
กองลูกเสือโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  นำโดยนายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย... Read More...
IMAGE ร่วมถวายอาลัย พ่อหลวง
วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จัดกิจกรรมรำลึกและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 17 พ.ย. 2559   Read More...
IMAGE วันแม่ 2559
วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   Read More...
IMAGE กำหนดการปฏิทินการรับนักเรียน
วันจันทร์, 23 มกราคม 2560
กำหนดการปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560     Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครนักการภารโรง
วันจันทร์, 12 กันยายน 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   Read More...
IMAGE รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตาแหน่งครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตาแหน่งครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต   Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน   Read More...
IMAGE รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ
วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน   Read More...
ยุคประเทศ 4.0 กับครูวันนี้
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560
ครูครับ....ยุคนี้เป็นยุคที่ครูต้องปรับเปลี่ยนคนเองเสียใหม่ แล้วครับ Read More...
การศึกษายุคใหม่
วันพุธ, 17 สิงหาคม 2559
        การศึกษายุคใหม่   การพัฒนาเพื่อนำมาซึ่ง ผลผลิต คุณภาพเพื่อนำมาซึ่ง อนาคต ในบทบาทที่เหมาะสมกัยตน Read More...
ความคิด
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2558
ความคิด...เป็นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนนำไปสู่พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ หากคิดดี ย่อมทำดี คิดไม่ดี ก็ ย่อมทำไม่ดี เช่นกัน ครู คววรต้อง พัฒนาความติดของผู้เรียนเป็นพื้นฐานก่อน หรือไม่ Read More...
เชาวลิต (3)
วันพุธ, 19 พฤศจิกายน 2557
สวัสดีครับเพื่อนครู......การยกระดับผลการสอบ o - net ดูจะเข้ามาเป็นงานหลักๆที่ต้องทำกันอย่างหนัก นะ ครับ แต่การจะยกไม่ยกต้องมีกลวิธี ดีๆที่ครูต้องคิดครับ ขอเสนอวิธีดูบ้างเพื่อแลดเปลี่ยนเรียนรู้ครับ...                         สริมและติวทวก่อนสอน ต้องมีแผนที่ดี  มีแผนดีก็ต้องสอนตามแผน  สอนตามแผนต้องให้ครบทุกแผน ทุกตัวชี้เวัด... Read More...
นโยบายลดขนาดโรงเรียน (2)
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2558
นโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียน ไม่ให้มีขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ทำได้ แค่ไหน ภายใจข้อจำกัดของพื้นที่บริการ และค่านิยมผู้ปกครอง Read More...
IMAGE ตารางสอบกลางภาค 2/2558
วันอาทิตย์, 20 ธันวาคม 2558
ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558     Read More...
IMAGE ตารางสอบปลายภาค 2/2558
วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558   Read More...
IMAGE ผลการเรียน2-2557
วันเสาร์, 21 มีนาคม 2558
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2    Read More...
IMAGE ผลการเรียน2-2557 ม.3
วันเสาร์, 21 มีนาคม 2558
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง     Read More...
IMAGE เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558
ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ     Read More...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันเสาร์, 03 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
วันอังคาร, 01 เมษายน 2557
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ212ล/55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     Read More...
วิดีโอ
วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2556
  รวมคลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน     Read More...

วิดีโอ
วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2556
  รวมคลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน     Read More...