IMAGE การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในการเรียน. ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในการเรียน. ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561     Read More...
IMAGE งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ม.1 ม.4
วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561
วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2561 โดยมี ท่านรองวิมล  อินธิสอน รองผุ้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร   Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 ในการนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ไม่มีวันลา มาสาย ในปีการศึกษา 2560  Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560
วันอาทิตย์, 14 มกราคม 2561
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 ขาว-แดง เกมส์ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร     Read More...
IMAGE กิจกรรมวันปีใหม่2561
วันศุกร์, 05 มกราคม 2561
กิจกรรมวันปีใหม่ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.เชาวลิต ขัมภรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ร่วมงานปีใหม่ชาวขาวแดง ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร   Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันศุกร์, 20 ตุลาคม 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา   Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ
วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560
ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ   Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน  นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่เกษตร    Read More...
IMAGE กำหนดการปฏิทินการรับนักเรียน
วันจันทร์, 23 มกราคม 2560
กำหนดการปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560     Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครนักการภารโรง
วันจันทร์, 12 กันยายน 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   Read More...
ฝากไว้ก่อนอำลา
วันอังคาร, 26 กันยายน 2560
29 กันยายน 2560 ก่อนจะเกษียณอายุราชการไป ขอฝากแนวคิดไว้กับคุณครูที่รักและเคารพ ทุกท่าน Read More...
แก่นแท้ที่ต้องแก้ไขก่อน
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560
การพัฒนาคนต้องมองที่แก่นแท้บ้าง  มิใช่มองแค่เปลือกนอก Read More...
ครู หรีอ ผู้รับจ้างสอน
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560
ครู  คือ " เรื่อจ้าง "  " ปูชณียบุคคล "  " แม่พิมพ์ของชาติ " Read More...
ยุคประเทศ 4.0 กับครูวันนี้
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560
ครูครับ....ยุคนี้เป็นยุคที่ครูต้องปรับเปลี่ยนคนเองเสียใหม่ แล้วครับ Read More...
ขอบคุณความปรารถนาดีที่มีต่อกัน (2)
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
พลัง   เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ก่อนวันขึ้นปีใหม่ 1 วัน โรงเรียนได้รับความเมตตาจาก คณะศิษย์เก่า ที่เป็นหลักในการระดมทรัพย์ เพื่อร่วมกันสร้างอาคารโรงอาหารให้กับน้อง ที่ยังใช้โรงอาหารเก่าที่มีอายุใช้งานมานานแล้วน่าจะหมดวาระที่ให้ความสะดวกสบายแก่หลายรุ่นที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความมั่นคงหลังจากสำเร็จการศึกษาออกไป... Read More...
IMAGE ตารางสอบกลางภาค 2/2558
วันอาทิตย์, 20 ธันวาคม 2558
ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558     Read More...
IMAGE ตารางสอบปลายภาค 2/2558
วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558   Read More...
IMAGE ประกาศผลการเรียน2/2559
วันพุธ, 29 มีนาคม 2560
ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2/2559    Read More...
IMAGE ผลการเรียน2-2557
วันเสาร์, 21 มีนาคม 2558
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2    Read More...
IMAGE ผลการเรียน2-2557 ม.3
วันเสาร์, 21 มีนาคม 2558
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2   Read More...
IMAGE เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558
ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ     Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง     Read More...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันเสาร์, 03 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
วันอังคาร, 01 เมษายน 2557
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ212ล/55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     Read More...
วิดีโอ
วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2556
  รวมคลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน     Read More...

การแต่งกายนักเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
 
 
       

 

 
 
 
 
วิดีโอ
วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2556
  รวมคลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน     Read More...