คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

 


ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561  คลิก