คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

        

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับจริง)


ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารมีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้