คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

 

 

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ