คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562


ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้ทำการจัดสอบแข่งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

>>  Download  <<

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562


ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้ทำการจัดสอบแข่งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

>>  Download <<

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ

 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน  นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่เกษตร 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว