คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ScQA

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน


ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

ด้วย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่แม่บ้าน  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

                                                   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ                           

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

 


           ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ตามไฟลแนบดังนี้

                                                                          >> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ<<

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและนักการภารโรง

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและนักการภารโรง

 


           ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและนักการภารโรง โดยมีรายละเอียด ตามไฟลแนบดังนี้

                                                                          >> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโรง

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโร

 


           ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสมัครเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโรง ดังนี่้

 

 
 

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

???????? ยุคโควิด ก็สอบติดมีที่เรียนได้ ❗❗❗❗❗❗
❗❗“ไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน”❗❗
❗❗ “สมัครออนไลน์เท่านั้น”❗❗
......เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เกิดการแพร่ระบาด covid-19 ระลอกใหม่ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการรับสมัครนักเรียนเป็น #รูปแบบออนไลน์เท่านั้น
❗❗เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2564 เท่านั้น
......โรงเรียนดีใกล้บ้าน สุขสำราญครูนักเรียน พากเพียรวิชาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล มากล้นคุณธรรม ผู้นำวิทย์คณิต อังกฤษเป็นเลิศ สุดประเสริฐเทคโนโลยี เพียบพร้อมภาษาเกาหลีไทยจีนญี่ปุ่น อบอุ่นด้วยดนตรีนาฏศิลป์ เรียนสุดฟินเกษตรอุตสาหกรรม น้อมนำพระราชดำริ ศรีสิริบุณฑริกวิทยาคาร สุขสันต์แสนสำราญต้องที่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารเท่านั้น........