คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

กำหนดการรับนักเรียน 2563

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การสอบแข่งขันเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563


เนื่องจากโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจะดำเนินการจัดสอบ ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 จึงแจ้งให้นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนได้ตรวจเช็ค รายชื่อและห้องสอบ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายชื่อและห้องสอบนักเรียน ม.1

รายชื่อและห้องสอบนักเรียน ม.4

และให้มาเข้าสอบตามกำหนดการด้านล่างนี้

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

 
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
ปีการศึกษา 2563  ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

           โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 ทางลิงค์ : สมัครเรียนระดับชั้นม.1

การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 ทางลิ้งค์ : สมัครเรียนระดับชั้นม.4

หรือสแกนผ่านรูปภาพ QR Code ด้านล่างนี้

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ

 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ