คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562


ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้ทำการจัดสอบแข่งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบปกติ ปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

>>  Download  <<