คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

กำหนดการรับนักเรียน 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

 
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
ปีการศึกษา 2563  ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

           โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 ทางลิงค์ : สมัครเรียนระดับชั้นม.1

การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 ทางลิ้งค์ : สมัครเรียนระดับชั้นม.4

หรือสแกนผ่านรูปภาพ QR Code ด้านล่างนี้