คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

กำหนดการรับนักเรียน 2563

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การสอบแข่งขันเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563


เนื่องจากโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจะดำเนินการจัดสอบ ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 จึงแจ้งให้นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนได้ตรวจเช็ค รายชื่อและห้องสอบ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายชื่อและห้องสอบนักเรียน ม.1

รายชื่อและห้องสอบนักเรียน ม.4

และให้มาเข้าสอบตามกำหนดการด้านล่างนี้