คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่องการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เรื่องการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้จัดทำประกาศเรื่องการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้

>>ดาวน์โหลดไฟล์แนบ<<