ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

???????? ยุคโควิด ก็สอบติดมีที่เรียนได้ ❗❗❗❗❗❗
❗❗“ไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน”❗❗
❗❗ “สมัครออนไลน์เท่านั้น”❗❗
......เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เกิดการแพร่ระบาด covid-19 ระลอกใหม่ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการรับสมัครนักเรียนเป็น #รูปแบบออนไลน์เท่านั้น
❗❗เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2564 เท่านั้น
......โรงเรียนดีใกล้บ้าน สุขสำราญครูนักเรียน พากเพียรวิชาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล มากล้นคุณธรรม ผู้นำวิทย์คณิต อังกฤษเป็นเลิศ สุดประเสริฐเทคโนโลยี เพียบพร้อมภาษาเกาหลีไทยจีนญี่ปุ่น อบอุ่นด้วยดนตรีนาฏศิลป์ เรียนสุดฟินเกษตรอุตสาหกรรม น้อมนำพระราชดำริ ศรีสิริบุณฑริกวิทยาคาร สุขสันต์แสนสำราญต้องที่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารเท่านั้น........