คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ScQA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโรง

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโร

 


           ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสมัครเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโรง ดังนี่้