ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโรง

  • พิมพ์

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโร

 


           ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสมัครเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโรง ดังนี่้