คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ต้อนรับครูใหม่

ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

 


           ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โดยมีรายละเอียด ตามไฟลแนบดังนี้ 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

 


           ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ตามไฟลแนบดังนี้