วันพ่อแห่งชาติ57

  • พิมพ์

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

 

 

ภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557