ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน