ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่องการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เรื่องการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้จัดทำประกาศเรื่องการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้

>>ดาวน์โหลดไฟล์แนบ<<

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

                          ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ 

                                                                                 >>ประกาศผลสอบ ม.4<<

 
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

                          ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ 

                                                                                >>ประกาศผลสอบ ม.1<<  

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว