คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

ปฏิทินการรับนักเรียน  งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559

 

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

รับสมัครนักเรียนใหม่ปกติ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่ปกติ

พรบ.อำนวยความสะดวก

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558

 

อ่านเพิ่มเติม: พรบ.อำนวยความสะดวก

รับสมัครนักเรียนใหม่

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ห้องเรียนพิเศษ (AP)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่