คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

กำหนดการรับนักเรียน 2563

ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

ปฏิทินการรับนักเรียน  งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559

 

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

พรบ.อำนวยความสะดวก

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558

 

อ่านเพิ่มเติม: พรบ.อำนวยความสะดวก

รับสมัครนักเรียนใหม่

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ห้องเรียนพิเศษ (AP)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ปกติ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่ปกติ

วันพ่อแห่งชาติ57

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

 

 

อ่านเพิ่มเติม: วันพ่อแห่งชาติ57