รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตาแหน่งครูผู้สอน

 

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ

ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

ปฏิทินการรับนักเรียน  งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559

 

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

รับสมัครนักเรียนใหม่ปกติ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่ปกติ

พรบ.อำนวยความสะดวก

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558

 

อ่านเพิ่มเติม: พรบ.อำนวยความสะดวก

รับสมัครนักเรียนใหม่

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ห้องเรียนพิเศษ (AP)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่