คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศรับสมัคร AP
ประกาศรับสมัคร ปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตาแหน่งครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตาแหน่งครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

 

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตาแหน่งครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

ปฏิทินการรับนักเรียน  งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559

 

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ(โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ) ปีงบประมาณ 2559

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

พรบ.อำนวยความสะดวก

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558

 

อ่านเพิ่มเติม: พรบ.อำนวยความสะดวก