รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

 
 

วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

อ่านเพิ่มเติม: วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 ก.พ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2559

กองลูกเสือโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  นำโดยนายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก

 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2559

กีฬาภายในประจำปี 2560

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่11-12 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีโดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. เชาวลิต ขัมภรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม: กีฬาภายในประจำปี 2560

ร่วมถวายอาลัย พ่อหลวง

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จัดกิจกรรมรำลึกและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 17 พ.ย. 2559

 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมถวายอาลัย พ่อหลวง