การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 ขาว-แดง เกมส์ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

 

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 ขาว-แดง เกมส์ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร