คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศรับสมัคร AP
ประกาศรับสมัคร ปกติ

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร และ คณะคุณครู ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

อ่านเพิ่มเติม: คณะผู้บริหาร และ คณะคุณครู ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ...

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่องการเปิด ปิด โรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่องแจ้งการเปิด-ปิด เรียนชั่วคราวกรณีพิเศษ เนื่องจากน้ำท่วม

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่องการเปิด ปิด โรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด