คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศรับสมัคร AP
ประกาศรับสมัคร ปกติ

อบรม atc

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.CT ระหว่าง วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายฝึกชั่วคราวโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในวิชาลูกเสือเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: อบรม atc

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.CT

ระหว่าง วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2559

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C

เหรียญทองแดงกีฬาระดับชาติ

คณะผู้บริหาร คณะคุณครู และ นักเรียน 
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 
ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาคนเก่ง 
นายพันธวิศ คำศรี และ นายทวี คูณคง

 

อ่านเพิ่มเติม: เหรียญทองแดงกีฬาระดับชาติ

พิธีมอบเกียรติบัตร 2559

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร โดยท่าน เชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีมอบ

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบเกียรติบัตร 2559

พิธีมอบโรงอาหาร และ ศาลาจตุรมุข เปี่ยมบุญ และ ทางเดิน

 พิธีมอบโรงอาหาร และ ศาลาจตุรมุข เปี่ยมบุญ และ ทางเดิน ด้วยการสนับสนุน จากศิกษ์เก่า ชาว-แดง และ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบโรงอาหาร และ ศาลาจตุรมุข เปี่ยมบุญ และ ทางเดิน