คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

พิธีมอบโรงอาหาร และ ศาลาจตุรมุข เปี่ยมบุญ และ ทางเดิน

 พิธีมอบโรงอาหาร และ ศาลาจตุรมุข เปี่ยมบุญ และ ทางเดิน ด้วยการสนับสนุน จากศิกษ์เก่า ชาว-แดง และ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบโรงอาหาร และ ศาลาจตุรมุข เปี่ยมบุญ และ ทางเดิน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

 

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ

ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าศรีมงคล อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระสังฆราชฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตาแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน

 

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กีฬาสีภายในปี2558

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 2558  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

อ่านเพิ่มเติม: กีฬาสีภายในปี2558