คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศรับสมัคร AP
ประกาศรับสมัคร ปกติ

ประชุมผู้ปกครอง 1/2557

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา2557 วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  โดยมี นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้ปกครอง 1/2557

ดูงานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนได้ไปดูงานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)  22 สิงหาคม 2557

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ดูงานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 7-23 กค. 2557 ณ โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  วันที่ 19 มิ.ย. 2557

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ปัจฉิมนิเทศ 2557
  2. สมศ