คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ผ้าป่าสามัคคี 2558

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2557  ตุ้มโฮม ฮักแพง ชาว บฑ. คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวขาวแดง

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ผ้าป่าสามัคคี 2558

ประชุมผู้ปกครอง 1/2557

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา2557 วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  โดยมี นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้ปกครอง 1/2557

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ดูงานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนได้ไปดูงานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)  22 สิงหาคม 2557

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ดูงานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 7-23 กค. 2557 ณ โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร