คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศผลการเรียน2/2559

ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2/2559 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการเรียน2/2559

ตารางสอบปลายภาค 2/2558

เรื่อง การสอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558

 

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค 2/2558

ผลการเรียน2-2557 ม.3

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

 

อ่านเพิ่มเติม: ผลการเรียน2-2557 ม.3

ตารางสอบกลางภาค 2/2558

ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบกลางภาค 2/2558

ผลการเรียน2-2557

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 

 

อ่านเพิ่มเติม: ผลการเรียน2-2557