คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการเรียน2/2559

ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2/2559 

 

ประกาศผลการเรียน2/2559
ชั้น/ห้อง                    
ม.1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7      
ม.2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8    
ม.3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7      
ม.4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9  
ม.5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9  
ม.6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10