ครู หรีอ ผู้รับจ้างสอน

ครู  คือ " เรื่อจ้าง "  " ปูชณียบุคคล "  " แม่พิมพ์ของชาติ "

อ่านเพิ่มเติม: ครู หรีอ ผู้รับจ้างสอน

ยุคประเทศ 4.0 กับครูวันนี้

ครูครับ....ยุคนี้เป็นยุคที่ครูต้องปรับเปลี่ยนคนเองเสียใหม่ แล้วครับ

อ่านเพิ่มเติม: ยุคประเทศ 4.0 กับครูวันนี้

แนวคิด กับ ทางเลือก

....แนวคิด กับ ทางเลือก ....

ปัญหาในการจัดการศึกษา  ขณะนี้  เราพูดกันมากว่า เราล้าหลังกว่าหลายๆประเทศ ในภูมิภาคอาเซี่ยน

อ่านเพิ่มเติม: แนวคิด กับ ทางเลือก

การศึกษายุคใหม่

        การศึกษายุคใหม่   การพัฒนาเพื่อนำมาซึ่ง ผลผลิต คุณภาพเพื่อนำมาซึ่ง อนาคต ในบทบาทที่เหมาะสมกัยตน

อ่านเพิ่มเติม: การศึกษายุคใหม่

ของขวัญปีใหม่

การคืนครูสู๋นักเรียน( ห้องเรียน ) เป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ในแนวคิดหนึ่งที่ น่าจะดี

อ่านเพิ่มเติม: ของขวัญปีใหม่