แก่นแท้ที่ต้องแก้ไขก่อน

การพัฒนาคนต้องมองที่แก่นแท้บ้าง  มิใช่มองแค่เปลือกนอก

อ่านเพิ่มเติม: แก่นแท้ที่ต้องแก้ไขก่อน

ครู หรีอ ผู้รับจ้างสอน

ครู  คือ " เรื่อจ้าง "  " ปูชณียบุคคล "  " แม่พิมพ์ของชาติ "

อ่านเพิ่มเติม: ครู หรีอ ผู้รับจ้างสอน

การศึกษายุคใหม่

        การศึกษายุคใหม่   การพัฒนาเพื่อนำมาซึ่ง ผลผลิต คุณภาพเพื่อนำมาซึ่ง อนาคต ในบทบาทที่เหมาะสมกัยตน

อ่านเพิ่มเติม: การศึกษายุคใหม่

ยุคประเทศ 4.0 กับครูวันนี้

ครูครับ....ยุคนี้เป็นยุคที่ครูต้องปรับเปลี่ยนคนเองเสียใหม่ แล้วครับ

อ่านเพิ่มเติม: ยุคประเทศ 4.0 กับครูวันนี้

แนวคิด กับ ทางเลือก

....แนวคิด กับ ทางเลือก ....

ปัญหาในการจัดการศึกษา  ขณะนี้  เราพูดกันมากว่า เราล้าหลังกว่าหลายๆประเทศ ในภูมิภาคอาเซี่ยน

อ่านเพิ่มเติม: แนวคิด กับ ทางเลือก