การศึกษายุคใหม่

        การศึกษายุคใหม่   การพัฒนาเพื่อนำมาซึ่ง ผลผลิต คุณภาพเพื่อนำมาซึ่ง อนาคต ในบทบาทที่เหมาะสมกัยตน

นานมาแล้วที่ไม่ได้พบกันเลย เวลาว่างก็น้อย เวลาทำงานในบทบาทข้าราชการครู ก็เหลิออีกเพียงหนึ่งปี แต่ความปรารถนาดีต่อการศึกษาจะยังฝังอยู่จนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต  ความหวังที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความเป็นอยู่ของเพื่อนครู ได้แต่หวังว่าจะมีความสุข มีความมั่นคง ความมั่นใจและก้าวหน้า ไม่หวาดผวาว่าจะต้องเจออะไรที่บั่นทอนความตั้งใจในงานสอนจนเป็นเหตุให้คิดมาก จนไม่มีเวลาคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ให้ก้าวหน้า  การศึกษาจะเจริญก้าวไกลต้องอาศัยครู....ครับ...คนที่จะเข้าใจครูได้ดี ก็คือ ครู....ครับ  ครูเป็นคน จึงมีจิตมีวิญญาณ ไม่ใช่สื่อต่างๆที่นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  ที่ให้เพียงความรู้ แบบแห้งๆ  ถ้าให้ความสำคัญมากกว่า เราก็จะได้คนที่เก่งแบบแห้งๆ ไม่ชุ่มฉ่ำเย็น เป็นคนที่ใช้สมองมากกว่า สำนึก ....การศึกษาจึงต้องมีมุมมอง และเป้าหมายที่ชัดเจน หากมุ่งเพียงผลสัมฤทธิ์ที่คิดว่ามีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ของโลก แลัวได้สังคมที่แข็งกระด้าง เต็มไปด้วยคนเก่งแต่ไร้ใจ ...ครูก็สอนไปตามตั๋วที่มอบให้ และให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด  เด็กก็จบออกมาแบบเดียวกันหมด เหมือนปลากระป๋อง ให็สังคมเปิดกิน  ให้อิ่มท้องไปวันๆ ไร้วิวัฒนาการ แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นไปตามความคิด และนโยบาย  ก็เท่านั้นเอง.....ครูเก่งอย่าเดียว ดีหรือ  แล้วทำอย่างไรจะได้ครูที่ ควรค่ากับคำว่า  ครู การศึกษาดีด้วยแนวคิดคนเพียงกลุ่มเดียวหรือ แล้วทำอย่างไร จะได้แนวทางร่วมในการพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง......จำนวนผู้เล่น โปรแกรมมอนโก...ชี้ความสำเร็จของการศึกษา.....ได้  น่ะ..........