ฝากไว้ก่อนอำลา

29 กันยายน 2560 ก่อนจะเกษียณอายุราชการไป ขอฝากแนวคิดไว้กับคุณครูที่รักและเคารพ ทุกท่าน

การจัดการศึกษาที่ยังมุ่งพัฒนา โดยรูปแบบเดียวกันคงถึงฝันไม่ได้สักที  การจัดการศึกษาที่เอาผู้เรียนมารวมกัน แล้วจัดการเรียนรู้แบบเดียวกัน หลักสูตรเดียวกัน  ก็เหมือนคุณหมอเอาคนป่วยมารวมกันโดยไม่ได้แยกโรค  แล้วยังใช้ยาชนิดเดียวกันรักษาทุกคน  หากบังเอิญยาตรงกับโรคใครคนนั้นก็หายเป็นปกติ หากไม่ตรงกับโรคใคร คนนั้นก็อาการหนักหรืออาจต้องเสียชีวิตไปเลยในที่สุด  เราควรทำอย่างไรดี มีวิธีใดบ้างที่จะแยกผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มให้ชัดเจน ให้ยาถูกต้องตามโรค รักษาได้โดยถูกวิธี ทุกคนน่าจะหายขาดจากโรคได้อย่างเท่าเทียมกัน  และมีชีวิตที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามสภาวะ ที่เหมาะสมต่อไป รักษาโรคขึ้นอยู่กับหมอ ครับ พัฒนาความรู้ขึ้นอยู่กับครู ครับ  ผมยังเชื่อมั่นและมีความหวังที่คุณครู   มากกว่ากระทรวงครับ.....รักและศรัทธาเสมอ  ขออำลาทุกๆท่านครับ.......