เชาวลิต (3)

สวัสดีครับเพื่อนครู......การยกระดับผลการสอบ o - net ดูจะเข้ามาเป็นงานหลักๆที่ต้องทำกันอย่างหนัก นะ ครับ แต่การจะยกไม่ยกต้องมีกลวิธี ดีๆที่ครูต้องคิดครับ ขอเสนอวิธีดูบ้างเพื่อแลดเปลี่ยนเรียนรู้ครับ...                         สริมและติวทวก่อนสอน ต้องมีแผนที่ดี  มีแผนดีก็ต้องสอนตามแผน  สอนตามแผนต้องให้ครบทุกแผน ทุกตัวชี้เวัด ต้องมีการประเมินครบทุกตัวชี้วัด  มีการวิเคราะห์หลังสอน มีการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ นำมาใช้  สุดท้ายก็สอนน แค่นี้น่าจะยกได้ครับ.....