การเรียนที่ไร้เป้าหมาย

การเรียนที่ไร้เป้าหมาย นับว่าเป็นการเรียนที่ไม่มีความหวังในการเรียนว่าผลที่ตามมาจากการใส่ใจจะก่อเกิดผลต่อผู้เรียนอย่างไร จึงเป็นการเรียนเพื่อแค่ให้จบและเป็นไปตามกฏหมายเท่านั้น ส่งผลต่อการพัฒนายกระดับเป็นอย่างยิ่ง เราจะแก้ไขอย่างไร ก็ต้องช่วยกันต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การเรียนที่ไร้เป้าหมาย

นโยบายลดขนาดโรงเรียน

นโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียน ไม่ให้มีขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ทำได้ แค่ไหน ภายใจข้อจำกัดของพื้นที่บริการ และค่านิยมผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม: นโยบายลดขนาดโรงเรียน

ขอบคูณครู

การร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน

อ่านเพิ่มเติม: ขอบคูณครู

นโยบายลดขนาดโรงเรียน (2)

นโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียน ไม่ให้มีขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ทำได้ แค่ไหน ภายใจข้อจำกัดของพื้นที่บริการ และค่านิยมผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม: นโยบายลดขนาดโรงเรียน (2)

ขอบคุณความปรารถนาดีที่มีต่อกัน

พลัง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ก่อนวันขึ้นปีใหม่ 1 วัน โรงเรียนได้รับความเมตตาจาก คณะศิษย์เก่า ที่เป็นหลักในการระดมทรัพย์ เพื่อร่วมกันสร้างอาคารโรงอาหารให้กับน้อง ที่ยังใช้โรงอาหารเก่าที่มีอายุใช้งานมานานแล้วน่าจะหมดวาระที่ให้ความสะดวกสบายแก่หลายรุ่นที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความมั่นคงหลังจากสำเร็จการศึกษาออกไป เรายังจำได้และสำนึกในความทรงจำ แต่ก็ต้องยกเลิกการใช้เพื่อก่อสร้างใหม่ ให้เหมาะสมและเพียงพอ  โรงเรียนได้แจ้งไปยังศิษย์เก่าขอความอนุเคราะห์ ด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าว ก็ได้รับนำ้ใจจากศิษย์เก่าเป็นแกนหลัก คณะครูร่วมสมทบ ชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน ศิษย์ปัจจุบันและผู้ปกครองให้ความร่วมมือ ทำให้สามารถระดมทรัพย์เพื่อก่อสร้างได้ถึง หนึ่งล้านแปดแสนบาทโดยประมาณ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูง คณะศิษย์เก่าจะนำเงินทุกทุกบาท ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการและจะเรียนให้ทราบ ทุกขั้นตอนดำเนินงานต่อไป ........