ขอบคุณความปรารถนาดีที่มีต่อกัน (2)

พลัง

 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ก่อนวันขึ้นปีใหม่ 1 วัน โรงเรียนได้รับความเมตตาจาก คณะศิษย์เก่า ที่เป็นหลักในการระดมทรัพย์ เพื่อร่วมกันสร้างอาคารโรงอาหารให้กับน้อง ที่ยังใช้โรงอาหารเก่าที่มีอายุใช้งานมานานแล้วน่าจะหมดวาระที่ให้ความสะดวกสบายแก่หลายรุ่นที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความมั่นคงหลังจากสำเร็จการศึกษาออกไป เรายังจำได้และสำนึกในความทรงจำ แต่ก็ต้องยกเลิกการใช้เพื่อก่อสร้างใหม่ ให้เหมาะสมและเพียงพอ  โรงเรียนได้แจ้งไปยังศิษย์เก่าขอความอนุเคราะห์ ด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าว ก็ได้รับนำ้ใจจากศิษย์เก่าเป็นแกนหลัก คณะครูร่วมสมทบ ชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน ศิษย์ปัจจุบันและผู้ปกครองให้ความร่วมมือ ทำให้สามารถระดมทรัพย์เพื่อก่อสร้างได้ถึง หนึ่งล้านแปดแสนบาทโดยประมาณ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูง คณะศิษย์เก่าจะนำเงินทุกทุกบาท ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการและจะเรียนให้ทราบ ทุกขั้นตอนดำเนินงานต่อไป ........

เชาวลิต

สวัสดีครับเพื่อนครู......การยกระดับผลการสอบ o - net ดูจะเข้ามาเป็นงานหลักๆที่ต้องทำกันอย่างหนัก นะ ครับ แต่การจะยกไม่ยกต้องมีกลวิธี ดีๆที่ครูต้องคิดครับ ขอเสนอวิธีดูบ้างเพื่อแลดเปลี่ยนเรียนรู้ครับ...                         สริมและติวทวก่อนสอน ต้องมีแผนที่ดี  มีแผนดีก็ต้องสอนตามแผน  สอนตามแผนต้องให้ครบทุกแผน ทุกตัวชี้เวัด ต้องมีการประเมินครบทุกตัวชี้วัด  มีการวิเคราะห์หลังสอน มีการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ นำมาใช้  สุดท้ายก็สอนน แค่นี้น่าจะยกได้ครับ.....

เชาวลิต (3)

สวัสดีครับเพื่อนครู......การยกระดับผลการสอบ o - net ดูจะเข้ามาเป็นงานหลักๆที่ต้องทำกันอย่างหนัก นะ ครับ แต่การจะยกไม่ยกต้องมีกลวิธี ดีๆที่ครูต้องคิดครับ ขอเสนอวิธีดูบ้างเพื่อแลดเปลี่ยนเรียนรู้ครับ...                         สริมและติวทวก่อนสอน ต้องมีแผนที่ดี  มีแผนดีก็ต้องสอนตามแผน  สอนตามแผนต้องให้ครบทุกแผน ทุกตัวชี้เวัด ต้องมีการประเมินครบทุกตัวชี้วัด  มีการวิเคราะห์หลังสอน มีการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ นำมาใช้  สุดท้ายก็สอนน แค่นี้น่าจะยกได้ครับ.....

เชาวลิต (2)

สวัสดีครับเพื่อนครู......การยกระดับผลการสอบ o - net ดูจะเข้ามาเป็นงานหลักๆที่ต้องทำกันอย่างหนัก นะ ครับ แต่การจะยกไม่ยกต้องมีกลวิธี ดีๆที่ครูต้องคิดครับ ขอเสนอวิธีดูบ้างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ...                         สริมและติวทวก่อนสอน ต้องมีแผนที่ดี  มีแผนดีก็ต้องสอนตามแผน  สอนตามแผนต้องให้ครบทุกแผน ทุกตัวชี้เวัด ต้องมีการประเมินครบทุกตัวชี้วัด  มีการวิเคราะห์หลังสอน มีการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ นำมาใช้  สุดท้ายก็สอนน แค่นี้น่าจะยกได้ครับ.....

คุยกับครู

คุยกับครูคุณครูครับ.....การทำคะแนนข้อสอบได้มากๆ กับการทำนาได้ข้าวมากๆ  หรือผลิตสินค้าที่ขายได้ มากๆ อะไรมันจะอยู่รอดครับ  ....การศึกษาก็มุ่งให้คนมีความรู้ไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการไปเป็นผู้ประกอบการที่เก่งดี ในอนาคต

 

การศึกษาไทย เหมือนถูกควบคุมไว้ด้วยความเชื่อ เชื่อในชาติมหาอำนาจ ที่พยายามให้ประเทศเล็กๆ เติบโตพัฒนาอยู่ในกรอบที่เขาขีดไว้ เมื่อเราเจริญมาสักระยะหนึ่ง คิดจะก้าวให้พ้นกรอบ ก็ต้องถูกปรามเอาไว้ โดยวิธีใช้เครื่องมือต่างๆมาเป็นข้ออ้าง ว่าขณะนี้เรากำลังล้าหลังประเทศอื่นๆ ซึ่งก็อ้างจากผลของการวัดโดยใช้เครื่องมือที่เขายอมรับเองทั้งสิ้น ทำให้เราต้องดิ้นเข้าไปในกรอบของเขาอีกเหมือนเดิม เพราะกลัวล้าหลัง     ถ้ายังเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องถูกเขากำหนดให้เดินตลอดกาล ไม่มีวันล้ำหน้าเขาไปได้เลย " ข้อสอบไม่ได้วัดคุณภาพของคนครับ "  แต่ทักษะในการเอาชนะต่างหากที่มันจะส่งผลให้ ประชากรประสบผลสำเร็จ และนำประเทศสู่แนวหน้า..ครับครูคุณครูครับ.....การทำคะแนนข้อสอบได้มากๆ กับการทำนาได้ข้าวมากๆ  หรือผลิตสินค้าที่ขายได้ มากๆ อะไรมันจะอยู่รอดครับ  ....การศึกษาก็มุ่งให้คนมีความรู้ไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการไปเป็นผู้ประกอบการที่เก่งดี ในอนาคต

 

การศึกษาไทย เหมือนถูกควบคุมไว้ด้วยความเชื่อ เชื่อในชาติมหาอำนาจ ที่พยายามให้ประเทศเล็กๆ เติบโตพัฒนาอยู่ในกรอบที่เขาขีดไว้ เมื่อเราเจริญมาสักระยะหนึ่ง คิดจะก้าวให้พ้นกรอบ ก็ต้องถูกปรามเอาไว้ โดยวิธีใช้เครื่องมือต่างๆมาเป็นข้ออ้าง ว่าขณะนี้เรากำลังล้าหลังประเทศอื่นๆ ซึ่งก็อ้างจากผลของการวัดโดยใช้เครื่องมือที่เขายอมรับเองทั้งสิ้น ทำให้เราต้องดิ้นเข้าไปในกรอบของเขาอีกเหมือนเดิม เพราะกลัวล้าหลัง     ถ้ายังเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องถูกเขากำหนดให้เดินตลอดกาล ไม่มีวันล้ำหน้าเขาไปได้เลย " ข้อสอบไม่ได้วัดคุณภาพของคนครับ "  แต่ทักษะในการเอาชนะต่างหากที่มันจะส่งผลให้ ประชากรประสบผลสำเร็จ และนำประเทศสู่แนวหน้า..ครับครูคุณครูครับ.....การทำคะแนนข้อสอบได้มากๆ กับการทำนาได้ข้าวมากๆ  หรือผลิตสินค้าที่ขายได้ มากๆ อะไรมันจะอยู่รอดครับ  ....การศึกษาก็มุ่งให้คนมีความรู้ไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการไปเป็นผู้ประกอบการที่เก่งดี ในอนาคต

 

การศึกษาไทย เหมือนถูกควบคุมไว้ด้วยความเชื่อ เชื่อในชาติมหาอำนาจ ที่พยายามให้ประเทศเล็กๆ เติบโตพัฒนาอยู่ในกรอบที่เขาขีดไว้ เมื่อเราเจริญมาสักระยะหนึ่ง คิดจะก้าวให้พ้นกรอบ ก็ต้องถูกปรามเอาไว้ โดยวิธีใช้เครื่องมือต่างๆมาเป็นข้ออ้าง ว่าขณะนี้เรากำลังล้าหลังประเทศอื่นๆ ซึ่งก็อ้างจากผลของการวัดโดยใช้เครื่องมือที่เขายอมรับเองทั้งสิ้น ทำให้เราต้องดิ้นเข้าไปในกรอบของเขาอีกเหมือนเดิม เพราะกลัวล้าหลัง     ถ้ายังเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องถูกเขากำหนดให้เดินตลอดกาล ไม่มีวันล้ำหน้าเขาไปได้เลย " ข้อสอบไม่ได้วัดคุณภาพของคนครับ "  แต่ทักษะในการเอาชนะต่างหากที่มันจะส่งผลให้ ประชากรประสบผลสำเร็จ และนำประเทศสู่แนวหน้า..ครับครูคุณครูครับ.....การทำคะแนนข้อสอบได้มากๆ กับการทำนาได้ข้าวมากๆ  หรือผลิตสินค้าที่ขายได้ มากๆ อะไรมันจะอยู่รอดครับ  ....การศึกษาก็มุ่งให้คนมีความรู้ไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการไปเป็นผู้ประกอบการที่เก่งดี ในอนาคต

 

การศึกษาไทย เหมือนถูกควบคุมไว้ด้วยความเชื่อ เชื่อในชาติมหาอำนาจ ที่พยายามให้ประเทศเล็กๆ เติบโตพัฒนาอยู่ในกรอบที่เขาขีดไว้ เมื่อเราเจริญมาสักระยะหนึ่ง คิดจะก้าวให้พ้นกรอบ ก็ต้องถูกปรามเอาไว้ โดยวิธีใช้เครื่องมือต่างๆมาเป็นข้ออ้าง ว่าขณะนี้เรากำลังล้าหลังประเทศอื่นๆ ซึ่งก็อ้างจากผลของการวัดโดยใช้เครื่องมือที่เขายอมรับเองทั้งสิ้น ทำให้เราต้องดิ้นเข้าไปในกรอบของเขาอีกเหมือนเดิม เพราะกลัวล้าหลัง     ถ้ายังเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องถูกเขากำหนดให้เดินตลอดกาล ไม่มีวันล้ำหน้าเขาไปได้เลย " ข้อสอบไม่ได้วัดคุณภาพของคนครับ "  แต่ทักษะในการเอาชนะต่างหากที่มันจะส่งผลให้ ประชากรประสบผลสำเร็จ และนำประเทศสู่แนวหน้า..ครับครูคุณครูครับ.....การทำคะแนนข้อสอบได้มากๆ กับการทำนาได้ข้าวมากๆ  หรือผลิตสินค้าที่ขายได้ มากๆ อะไรมันจะอยู่รอดครับ  ....การศึกษาก็มุ่งให้คนมีความรู้ไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการไปเป็นผู้ประกอบการที่เก่งดี ในอนาคต

 

การศึกษาไทย เหมือนถูกควบคุมไว้ด้วยความเชื่อ เชื่อในชาติมหาอำนาจ ที่พยายามให้ประเทศเล็กๆ เติบโตพัฒนาอยู่ในกรอบที่เขาขีดไว้ เมื่อเราเจริญมาสักระยะหนึ่ง คิดจะก้าวให้พ้นกรอบ ก็ต้องถูกปรามเอาไว้ โดยวิธีใช้เครื่องมือต่างๆมาเป็นข้ออ้าง ว่าขณะนี้เรากำลังล้าหลังประเทศอื่นๆ ซึ่งก็อ้างจากผลของการวัดโดยใช้เครื่องมือที่เขายอมรับเองทั้งสิ้น ทำให้เราต้องดิ้นเข้าไปในกรอบของเขาอีกเหมือนเดิม เพราะกลัวล้าหลัง     ถ้ายังเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องถูกเขากำหนดให้เดินตลอดกาล ไม่มีวันล้ำหน้าเขาไปได้เลย " ข้อสอบไม่ได้วัดคุณภาพของคนครับ "  แต่ทักษะในการเอาชนะต่างหากที่มันจะส่งผลให้ ประชากรประสบผลสำเร็จ และนำประเทศสู่แนวหน้า..ครับ