แนวคิด กับ ทางเลือก

....แนวคิด กับ ทางเลือก ....

ปัญหาในการจัดการศึกษา  ขณะนี้  เราพูดกันมากว่า เราล้าหลังกว่าหลายๆประเทศ ในภูมิภาคอาเซี่ยน

อ่านเพิ่มเติม: แนวคิด กับ ทางเลือก

ของขวัญปีใหม่

การคืนครูสู๋นักเรียน( ห้องเรียน ) เป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ในแนวคิดหนึ่งที่ น่าจะดี

อ่านเพิ่มเติม: ของขวัญปีใหม่

นายเชาวลิต ขัมภรัตน์

ความคิด.....เป็นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนนำไปสู่พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ หากคิดดี ย่อมทำดี  คิดไม่ดีก็ย่อมทำไม่ดีเช่นกัน ครูควรต้องพัฒนาความคิดของผู้เรียนเป็นพื้นฐานก่อนหรือไม่ 

อ่านเพิ่มเติม: นายเชาวลิต ขัมภรัตน์

ความคิด

ความคิด...เป็นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนนำไปสู่พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ หากคิดดี ย่อมทำดี คิดไม่ดี ก็ ย่อมทำไม่ดี เช่นกัน ครู คววรต้อง พัฒนาความติดของผู้เรียนเป็นพื้นฐานก่อน หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม: ความคิด

กิจกรรม อาเซียนวันนี้

กิจกรรมอาเซียนวันนี้  เราน่าจะทำอย่างไรดีเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผูัเรียนแทนกิจกรรมเดิมๆ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม อาเซียนวันนี้