คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

 


ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561  คลิก

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

 

 

อ่านเพิ่มเติม: เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

 

อ่านเพิ่มเติม: สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ212ล/55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน