คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิดีโอ

 

รวมคลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

 

 

กิจกรรมวันแม่ 2556