รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน-บัญชี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน-บัญชี

 

 


ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน-บัญชี  คลิก