ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เกษตร

 


ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เกษตร คลิก