ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่มงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่มงาน


ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน   คลิก