สัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก

  • พิมพ์

ประกาศการจัดทำสัญญาจ้างการสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก


เนื่องด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้มีการจัดทำสัญญาจ้างการสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก ขึ้นมาโดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบดังนี้

                                                                   >>  Download  <<