ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (AP) ปีการศึกษา 2562

 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (AP) ปีการศึกษา 2562


ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (AP) ปีการศึกษา 2562    ประกาศฯ