ประกาศวันสอบธรรมศึกษา 2562

  ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร กำหนดการสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

 

งานประชาสัมพันธ์


          เนื่องด้วย วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจะดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดการเป็นดังไฟลด้านล่างนี้

                                                                           กำหนดการสอบ  

                                                                            >>Download<<


 

                                                            รายชื่อนักสอบธรรมศึกษา

รายชื่อนักธรรมศึกษา ชั้นตรี

>>Download<<

รายชื่อนักธรรมศึกษา ชั้นโท

>>Download<<

รายชื่อนักธรรมศึกษา ชั้นเอก

>>Download<<


หลักสูตรการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี

หลักสูตรชั้นตรี ปี 57

>>Download<<

วิชาเรียงความแก้กระทู้คำ ชั้นตรี

>>Download<<

 


หลักสูตรการสอบธรรมศึกษา ชั้นโท

หลักสูตรธรรมชั้นโท 1A-2A (ปกรอง)

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นโท 3A-16A (ส่วนหน้า )

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นโท 17A-22A (สารบัญ)

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นโท หน้า 1-72 แก้ไขแล้ว

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นโท หน้า 73-230 แก้ไขแล้ว

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นโท หน้า 231-330 แก้ไขแล้ว

>>Download<<

 

 


หลักสูตรการสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก

หลักสูตรธรรมชั้นเอก (ปกรอง) 3011

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นเอก 3A-16A (ส่วนหน้า )

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นเอก 17A-24A (สารบัญ)

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นเอก หน้า 1-106

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นเอก หน้า 107-220

>>Download<<

หลักสูตรธรรมชั้นเอก หน้า 221-292

>>Download<<


ตัวอย่างข้อสอบและแบบเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2561 

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างข้อสอบและแบบเฉลยได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

เฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2561

>>Download<<

ตัวอย่าง
วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษาชั้นตรี

1.0. โครงสร้าง กระทู้ ธศ.ตรี   >>Download<<

1.1.ทานวิชา   >>Download<<

1.2.บาป   >>Download<<

1.3.บุญ   >>Download<<

1.4.สติ   >>Download<<

1.5.ศีล   >>Download<<

 

 
 
ตัวอย่าง
เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษาชั้นโท

2.0 โครงสร้าง ธศ.โท   >>Download<<

2.1 ตน    >>Download<<

2.2 กรรม    >>Download<<

2.3 ขันติ     >>Download<<

2.4 ปัญญา    >>Download<<

2.5 คบหา    >>Download<<

 

 

ตัวอย่าง
เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษาชั้นเอก

3.0 โครงสร้าง ธศ.เอก    >>Download<<

3.1 ไม่ประมาท    >>Download<<

3.2 จิต    >>Download<<

3.3 ธรรม    >>Download<<

3.4 วิริยะ    >>Download<<

3.5 สามัคคี    >>Download<<