คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิดีโอ

 

รวมคลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

 

 

อ่านเพิ่มเติม: วิดีโอ