เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

 

 

อ่านเพิ่มเติม: เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

 

อ่านเพิ่มเติม: สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ212ล/55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา