กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์


วันที่ 11 มกราคม 2565 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบัมภาพ