พิธีมอบประกาศนียบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ


โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับครูและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัด ร้อยเอ็ด