มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบัมภาพกิจกรรม