อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement) หรือ PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

โดย ดร.เชษฐา ค้าคล่อง เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ให้แก่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

คลิกที่นี่เพื่อ แสดงอัลบัมภาพ