โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วีดิโอนี้ใช้เพื่อการวีดิโอนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สหวิทยาเขตน้ำนาบุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Views: 5
Posted On: วันอังคาร, 10 มกราคม 2023 13:11